Zabiegamy o ograniczenie emisji metanu z górnictwa

Redakcja Data publikacji: 4 kwietnia 2023

Fundacja Frank Bold złożyła do marszałka województwa śląskiego wniosek o wszczęcie postępowania wobec spółki PGG prowadzącej kopalnię Mysłowice-Wesoła w sprawie nadmiernych emisji metanu. Prawnicy organizacji domagają się ograniczenia przez kopalnię emisji metanu do powietrza. 

– Emisja groźnego dla klimatu metanu jest dużym problemem, z którym nasze władze robią zbyt mało. Wydobycie węgla kamiennego odpowiada aż za 90 proc. przemysłowej emisji tego gazu w Polsce. Uwalniając znaczne ilości metanu do powietrza kopalnie działają na szkodę środowiska, co w naszej ocenie łamie obowiązujące prawo ochrony środowiska. Dlatego zwróciliśmy się do marszałka województwa, aby zbadał kwestię wysokiej emisji metanu z kopalni Mysłowice-Wesoła – mówi Magdalena Gąsowska-Paprota, radczyni prawna z Frank Bold.

Metan jest gazem o silnym działaniu cieplarnianym – w okresie 20-letnim metan ma potencjał cieplarniany o sile 84-86 razy większej niż dwutlenek węgla. Jego emisje do atmosfery są drugim po emisjach CO2 najważniejszym czynnikiem powodującym globalne ocieplenie i związaną z tym postępującą katastrofę klimatyczną.

– Stosowane aktualnie w Polsce technologie wychwytywania i zagospodarowania metanu z kopalni węgla kamiennego są mało wydajne. Metan uwalniany w trakcie robót górniczych jest wychwytywany jedynie w średnio ok. 42 proc., z czego w większości wypadków zagospodarowana zostaje tylko część – tłumaczy Gąsowska-Paprota.

Z dokumentów, które przeanalizowali prawnicy Frank Bold (m.in. z raportu BHP Wyższego Urzędu Górniczego) wynika, że kopalnia Mysłowice-Wesoła jest znacznie poniżej przeciętnej krajowej, bo wychwytuje ok. 30 proc. emitowanego metanu, z czego zagospodarowuje ok. 62 proc., resztę i tak wypuszczając do atmosfery. Oznacza to, że Mysłowice-Wesoła zagospodarowuje de facto tylko 19 proc. emitowanego metanu. Dla porównania: kopalnia Brzeszcze wychwytuje 57,11 proc. emitowanego metanu i zagospodarowuje go w całości.

– Oddziaływanie cieplarniane metanu na atmosferę jest z jednej strony silne, a z drugiej krótkotrwałe. Zatem doprowadzenie do istotnego zmniejszenia emisji metanu może stosunkowo szybko przełożyć się na wymierne korzyści dla klimatu poprzez osłabienie efektu cieplarnianego. Dlatego priorytetem musi być redukcja emisji metanu tam, gdzie jest to tylko możliwe – konkluduje Gąsowska-Paprota. 

Fot. Monisiolek / Wikimedia Commons

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Zapadanie się gruntu, pękanie ścian w domach czy nawet zawalenia budynków, zanik wody w studniach, zniszczenia płodów rolnych – to ponura rzeczywistość mieszkańców terenów górniczych. Aby pomóc poszkodowanym, przygotowaliśmy informator „Dochodzenie roszczeń o naprawę szkód górniczych”.

24 maja 2024 Czytaj więcej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową, na podstawie której przedłużono wydobycie węgla w kopalni Turów. Organizacje ekologiczne podkreślają, że nadzieją dla regionu może być zdobycie przez rząd środków na transformację w ramach nowego budżetu UE.

13 marca 2024 Czytaj więcej

W związku
z nowymi perspektywami finansowania z UE rząd powinien usiąść z zainteresowanymi stronami do rozmów na temat powęglowej przyszłości regionu.

22 lutego 2024 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle