W Sejmie o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji środowiskowych

Przedstawiciele Frank Bold wzięli wczoraj udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. przeskalowanych inwestycji publicznych i przymusowych wywłaszczeń.

Adrian Chochoł z Frank Bold mówił o prawach, które przysługują społeczeństwu w procesie podejmowania decyzji środowiskowych. Zapis tego spotkania można obejrzeć tutaj.

– Społeczeństwo ma prawo do udziału w podejmowaniu decyzji o inwestycjach, które negatywnie wpływają na środowisko. Skuteczne wykorzystanie tego prawa istotnie podnosi standardy demokracji środowiskowej, ale i jakość procesu inwestycyjnego – powiedział Adrian Chochoł.