Apel ws. TK: spotkanie z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych 

Sejm przegłosował dzisiaj nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która zawiera szereg niekonstytucyjnych rozwiązań. Posłom, którzy poparli przyjęty projekt nie przeszkadzały krytyczne opinie całego środowiska prawniczego, ani głos ponad 8100 obywateli, którzy poparli wspólny apel Fundacji Frank Bold i Akcji Demokracji. Właśnie w sprawie tego apelu 5 lipca w Warszawie spotkali się przedstawiciele obu fundacji z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych, r.pr. Dariuszem Sałajewskim.

Czytaj dalej Apel ws. TK: spotkanie z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych 

Podpisz apel Fundacji Frank Bold oraz Akcji Demokracja do samorządów adwokackiego i radcowskiego w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Fundacja Frank Bold we współpracy z Akcją Demokracją przygotowała apel do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie zachowania posłów i senatorów, będących jednocześnie adwokatami albo radcami prawnymi, którzy biorą czynny udział w uchwalaniu ustaw, mających paraliżować prace Trybunału Konstytucyjnego.

Adwokaci i radcowie prawni nie tylko w życiu zawodowym, ale także publicznym powinni kierować się zasadami, którym ślubowali wierność rozpoczynając swoją prawniczą karierę. Wartości te to m.in. ochrona praw i wolności obywatelskich oraz umacnianie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma wątpliwości, że ślubowanie to oznacza równocześnie zobowiązanie do przestrzegania Konstytucji, a zachowanie sprzeczne z jej zapisami czy też zmierzające do łamania jej przepisów jest niegodne adwokata i radcy prawnego.

Mimo to od wielu miesięcy obserwujemy jak osoby podpierające się autorytetem członków izb adwokackich i radcowskich, uczestnicząc w sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego, biorą czynny udział – poprzez projektowane i uchwalane przez siebie prawo, a także wystąpienia w mediach – w niszczeniu jednej z najważniejszych instytucji demokratycznego państwa prawa.

Czytaj dalej Podpisz apel Fundacji Frank Bold oraz Akcji Demokracja do samorządów adwokackiego i radcowskiego w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Jaki Trybunał? – seminarium o kształcie i roli Trybunału Konstytucyjnego

19 maja 2016 r. w Krakowie, w czasie XIII Święta Prawników, odbyło się seminarium Jaki Trybunał? na temat historii, teraźniejszości i przyszłości Trybunału Konstytucyjnego.

Seminarium, zorganizowane przez Stowarzyszenie Ars Legis we współpracy z Instytutem Allerhanda, było kolejnym – po 10 tezach o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego oraz spotkaniu u Prezydenta RP – elementem wspólnych działań organizacji pozarządowych (w których czynny udział bierze Fundacja Frank Bold) wobec istniejącego kryzysu konstytucyjnego.

Czytaj dalej Jaki Trybunał? – seminarium o kształcie i roli Trybunału Konstytucyjnego

List otwarty do Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy

Kraków, 14.04.2016

Szanowny Panie Prezydencie,

chcemy podziękować za możliwość osobistego zapoznania się ze stanowiskiem Pana Prezydenta w sprawie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, w trakcie spotkania w dniu 3 marca 2016 roku oraz za przedstawioną organizacjom pozarządowym propozycję przygotowania nowych zapisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zaproszenie do publicznej debaty organizacji pozarządowych, jest krokiem odważnym, choć rzadko spotykanym w politycznym uniwersum w Polsce.

Nasza Fundacja jest organizacją o profilu prawniczym, dlatego chcemy wiedzą i doświadczeniem wspierać inicjatywy zmierzające do zabezpieczenia praw obywatelskich, poprzez klarowną wizję rzeczywistości prawnej, wspomagając rozwiązania przyjazne rozwojowi całego społeczeństwa.

Tymczasem sprawa Trybunału Konstytucyjnego i konfliktu politycznego wokół niego ma i będzie miała fatalny wpływ na sytuację prawną w Polsce. Grozi nam – widoczna już w tej chwili w związku z bieżącą działalnością orzeczniczą Trybunału – dwutorowość systemu prawnego, paraliż sądów oraz samego Trybunału, na czym przede wszystkim tracą obywatele, których prawa przestaną być skutecznie chronione.

Czytaj dalej List otwarty do Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy