ochrona środowiska

Fundacja Frank Bold przekazała nowemu rządowi listę ośmiu postulatów dotyczących polityki klimatyczno-środowiskowej Polski.

13 grudnia 2023 Czytaj więcej

Organizacje społeczne oraz przedsiębiorcy apelują o dialog i aktywne włączenie do wspólnego wypracowania reform i projektów w ramach KPO.

9 lutego 2021 Czytaj więcej

Apel organizacji ekologicznych w sprawie niezależnych sądów

19 lipca 2017 Czytaj więcej

Kontynuujemy temat legalności kopalni odkrywkowej w Gubinie, publikując kolejną opinię eksperta – tym razem z perspektywy wpływu tej inwestycji na obszar Natura 2000.

3 lipca 2017 Czytaj więcej

Trwają konsultacje społeczne planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego. Plan uwzględnia kontrowersyjną inwestycję, jaką jest kopalnia w Gubinie.

23 maja 2017 Czytaj więcej

O kontrowersyjnym przebiegu procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy o ochronie przyrody

30 grudnia 2016 Czytaj więcej

Ministerstwo Środowiska zaplanowało drastyczne zmiany prawa, które mogą doprowadzić do znacznego ograniczenia ochrony przyrody w Polsce.

14 grudnia 2016 Czytaj więcej

Umowa międzynarodowa ratyfikowana za zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawami, w przypadku konfliktu pomiędzy przepisami.

31 lipca 2015 Czytaj więcej

Konwencja z Aarhus gwarantuje szereg uprawnień społeczeństwu, w szczególności prawo do informacji na temat stanu środowiska.

31 lipca 2015 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle