Sposób doboru i kwalifikacji rad nadzorczych – raport przygotowany przez Fundację Frank Bold

W ramach projektu “Involving European civil society players into detection and prevention of political corruption and public money fraud: coalitions and capacity building in Czech Rep., Poland and Slovakia”, finansowanego z programu Prevention of and Fight against Crime Programme, przygotowaliśmy raport na temat spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zwracamy szczególną uwagę na sposób wyboru rad nadzorczych i zarządów, ponieważ istnieje ciągle wiele nadużyć z tym związanych. Raport prezentuje aktualny przegląd prawa, a także przedstawia praktyczne problemy, które określono na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od Ministerstwa Skarbu Państwa.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat związany z raportem, prosimy o kontakt.

raport: Sposób doboru i kwalifikacji rad nadzorczych i zarządów oraz ocena ich pracy jako element nadzoru właścicielskiego w podmiotach z udziałem Skarbu Państwa