Organizacje pozarządowe w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Fundacja Frank Bold, wraz z 80 innymi organizacjami pozarządowymi, podpisała list w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara. Dlaczego popieramy Rzecznika?

Czytaj dalej Organizacje pozarządowe w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Apel ws. TK: spotkanie z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych 

Sejm przegłosował dzisiaj nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która zawiera szereg niekonstytucyjnych rozwiązań. Posłom, którzy poparli przyjęty projekt nie przeszkadzały krytyczne opinie całego środowiska prawniczego, ani głos ponad 8100 obywateli, którzy poparli wspólny apel Fundacji Frank Bold i Akcji Demokracji. Właśnie w sprawie tego apelu 5 lipca w Warszawie spotkali się przedstawiciele obu fundacji z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych, r.pr. Dariuszem Sałajewskim.

Czytaj dalej Apel ws. TK: spotkanie z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych 

Podpisz apel Fundacji Frank Bold oraz Akcji Demokracja do samorządów adwokackiego i radcowskiego w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Fundacja Frank Bold we współpracy z Akcją Demokracją przygotowała apel do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie zachowania posłów i senatorów, będących jednocześnie adwokatami albo radcami prawnymi, którzy biorą czynny udział w uchwalaniu ustaw, mających paraliżować prace Trybunału Konstytucyjnego.

Adwokaci i radcowie prawni nie tylko w życiu zawodowym, ale także publicznym powinni kierować się zasadami, którym ślubowali wierność rozpoczynając swoją prawniczą karierę. Wartości te to m.in. ochrona praw i wolności obywatelskich oraz umacnianie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma wątpliwości, że ślubowanie to oznacza równocześnie zobowiązanie do przestrzegania Konstytucji, a zachowanie sprzeczne z jej zapisami czy też zmierzające do łamania jej przepisów jest niegodne adwokata i radcy prawnego.

Mimo to od wielu miesięcy obserwujemy jak osoby podpierające się autorytetem członków izb adwokackich i radcowskich, uczestnicząc w sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego, biorą czynny udział – poprzez projektowane i uchwalane przez siebie prawo, a także wystąpienia w mediach – w niszczeniu jednej z najważniejszych instytucji demokratycznego państwa prawa.

Czytaj dalej Podpisz apel Fundacji Frank Bold oraz Akcji Demokracja do samorządów adwokackiego i radcowskiego w sprawie Trybunału Konstytucyjnego