Publikacje

Poradnik prawny ekoaktywisty

Okładka poradnika

Poradnik przeprowadzania kontroli palenisk domowych

STREFA CZYSTEGO TRANSPORTU NA KAZIMIERZU W KRAKOWIE – studium przypadku oraz wnioski dla samorządów i rządzących

Lobbing w Europie. Stan dyskusji nad przejrzystością procesów decyzyjnych w Radzie Europy i Unii Europejskiej

Pozorna regulacja lobbingu. Stosowanie ustawy lobbingowej przez wybrane organy władzy publicznej

Remaining in the shadow. Lobbying transparency in the Polish Parliament

Podstawowa analiza obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw

Opinia w sprawie odpowiedzialności karnej uczestnika programu bug bounty (na gruncie polskiego Kodeksu karnego)

Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa – poradnik dla obywateli i organizacji pozarządowych

Shedding Light on Public Contracts. The Register of Contracts in Public Spending Oversight

Lobbying – a risk or an opportunity? Lobbying regulation in the Polish, Slovak, and Czech perspective

The Funding and Oversight of Political Parties and Election Campaigns in East Central Europe

Kontrola financování stran, Porovnání dohledových institucí ve vybraných evropských státech

Recommendations by Frank Bold to the Council of Europe’s Committee on Legal Co-operation (CDCJ) on its Draft Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the legal regulation of lobbying activities in the context of public decision-making

Briefing on the Polish Civil Service Act – Risk of politicization in Polish civil service

W trosce o czyste powietrze. Poradnik zaangażowanego obywatela

Sposób doboru i kwalifikacji rad nadzorczych i zarządów oraz ocena ich pracy jako element nadzoru właścicielskiego w podmiotach z udziałem Skarbu Państwa

Jak sprawić, by usłyszano nasz głos? Praktyczny przewodnik do Konwencji z Aarhus 2014