Jak sprawić, by usłyszano nasz głos? Praktyczny przewodnik do Konwencji z Aarhus 2014

Przewodnik został przygotowany w ramach projektu finansowanego przez Visegrad Fund.  Projekt został zrealizowany w partnerstwie z organizacjami: Justice and Environment (partner wiodący), Via Iuris, Environmental Management and Law Association i Frank Bold Society.

Jak sprawić, by usłyszano nasz głos? Praktyczny przewodnik do Konwencji z Aarhus 2014