Lobbying – a risk or an opportunity? Lobbying regulation in the Polish, Slovak, and Czech perspective

Raport stanowi podsumowanie projektu Inviting stakeholders to the process of monitoring anti-corruption legislation and policies in Poland, Czech Republic and Slovakia realizowanego przez Fundację, dzięki wsparciu Komisji Europejskiej.

Raport w pierwszym rozdziale próbuje odpowiedzieć na pytanie czym jest lobbing, w drugim przedstawia historię regulacji lobbingu w Polsce, Czechach i na Słowacji, w trzecim porównuje polską ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z projektami ustaw czeskich i słowackich oraz regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej, zaś w czwartym prezentuje szereg rekomendacji, które mogą posłużyć do wprowadzenia regulacji zwiększającej transparentność lobbingu. Raportkoncentruje się przede wszystkim na takich zagadnieniach jak definicja lobbingu i lobbysty, rejestr lobbingowy, prawa i obowiązki lobbysty oraz lobbowanego podmiotu, regulacja zapobiegająca zjawisku drzwi obrotowych (o którym ostatnio było głośno w związku z osobą byłej Komisarz UE Neelie Kroes,) regulacja śladu legislacyjnego (legislative footprint) oraz sankcje.

Pełny tekst raportu