Poradnik prawny ekoaktywisty

Oddajemy w Państwa ręce “Poradnik prawny ekoaktywisty.  Jak skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza ze źródeł przemysłowych?” Zachęcamy do lektury materiałów, które powstały jako uzupełnienie szkoleń prowadzonych przez Frank Bold na przełomie 2020/2021 r.

Jak skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza ze źródeł przemysłowych?

Opracowany przez naszych prawników poradnik stanowi materiał uzupełniający dla cyklu szkoleń prowadzonych przez Fundację Frank Bold na przełomie 2020/2021 roku, które odbyły się w formie webinariów poświęconych przeciwdziałaniu nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł przemysłowych. Cykl szkoleń stanowił jeden z elementów projektu finansowanego przez Patagonia Environmental Program Fund, w ramach którego Fundacja Frank Bold prowadziła m.in. bezpłatną poradnię prawną, przy wsparciu której aktywni obywatele mogli skuteczniej walczyć o prawo do czystego powietrza, poprzez podjęcie skutecznych działań prawnych przeciwko uciążliwym zakładom przemysłowym.

Poradnik zawiera zestaw najważniejszych informacji zawartych w formie pytań i odpowiedzi. Omawiane zagadnienia zostały zaprezentowane w sposób skrótowy i możliwie jak najbardziej przystępny. Ma on posłużyć użytkownikowi w celu uzyskania wsparcia merytorycznego w przypadku konieczności podjęcia konkretnych działań w związku z planowaną realizacją zakładu przemysłowego (bądź takiego, który jest już w fazie eksploatacji), mogącego powodować uciążliwość dla otoczenia. 

POBIERZ Poradnik prawny ekoaktywisty