Zwycięstwo Rybnika. Zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie kopalni „Paruszowiec”

14 września w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadł wyrok w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego, który w czerwcu 2020 r. stwierdził nieważność planu miejscowego przyjętego przez radę miasta Rybnika. Plan miał na celu powstrzymanie budowy kopalni węgla “Paruszowiec”. NSA utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uwzględnił skargę miasta i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zakończył toczący się półtora roku spór pomiędzy miastem Rybnikiem, a wojewodą śląskim. Oznacza to, że przyjęty w kwietniu 2020 r. plan miejscowy będzie obowiązywał, co zapobiegnie powstaniu nowej kopalni węgla kamiennego w północnej części miasta.

O budowę kopalni na złożu „Paruszowiec” od 2016 r. starała się firma Bapro z Dąbrowy Górniczej. Wtedy też protestować zaczęli mieszkańcy, zwracając uwagę na negatywne skutki środowiskowe, stojące w sprzeczności z koniecznością ochrony klimatu i realiami ekonomicznymi oraz możliwość uszkodzenia domów i budynków użyteczności publicznej. Zdecydowanie przeciwko budowie kopalni opowiedziały się również władze miasta, zaniepokojone perspektywą szkód górniczych i dodatkowych zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowym argumentem przeciwko kopalni jest ryzyko utraty przez miasto, a nawet przez całe województwo, środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

–  Uchwała rady miasta Rybnika została podjęta zgodnie z prawem, o czym informowaliśmy już w maju 2020 r., gdy wojewoda śląski postanowił zakwestionować decyzję radnych i wszczął postępowanie nadzorcze w tej sprawie – komentuje Miłosz Jakubowski, radca prawny Frank Bold. – Tego samego nie można powiedzieć o rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody, którego liczne wady zostały dostrzeżone przez sądy w obu instancjach – dodaje prawnik. W postępowaniu sądowym miasto wspierały organizacje pozarządowe oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dzisiejszy wyrok to ogromny sukces wszystkich Rybniczan chcących lepszej przyszłości miasta i regionu. To także wielka satysfakcja dla organizacji pozarządowych, które jak Frank Bold deklarują chęć pomocy społecznościom walczącym o prawo do życia w czystym środowisku.