Organizacje pozarządowe w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Redakcja Data publikacji: 22 września 2016

Fundacja Frank Bold, wraz z 80 innymi organizacjami pozarządowymi, podpisała list w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara. Dlaczego popieramy Rzecznika?

W ostatnich tygodniach coraz częściej można usłyszeć ataki, przede wszystkim motywowane politycznie, na dr. Adama Bodnara, piastującego funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznika, który w pierwszym roku swojego urzędowania udowodnił, że jest Rzecznikiem nas wszystkich – bez względu na nasze poglądy, wyznanie, kolor skóry czy orientację seksualną. Rzecznikiem, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera wszystkich pokrzywdzonych i staje w obronie ich praw. Mimo to w trakcie posiedzenia Sejmu w dniu 5 września, na którym RPO składał Informację o swojej działalności za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, szereg polityków, którzy często nie znają nawet kompetencji RPO ani treści Informacji, liczącej ponad 730 stron, bezpodstawnie zaatakowało Adama Bodnara po raz kolejny (sprawozdanie z posiedzenia Sejmu, w którym znajdują się wypowiedzi posłów, jest dostępne tutaj – s. 56 – 69, 76 – 96).

Z tego względu ponad 80 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mediów lokalnych i ruchów społecznych, działających w całej Polsce (pełna lista sygnatariuszy dostępna jest tutaj), postanowiło podpisać się pod listem otwartym w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich.  List wraz z podpisami zostanie przekazany Posłankom i Posłom, którzy niedługo będą dyskutować nad budżetem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ponad 80 organizacji pozarządowych w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

21 września 2016 roku

Reprezentujemy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, media lokalne i ruchy społeczne działające w całej Polsce na rzecz realizacji zasad demokracji, ochrony praw człowieka oraz tworzenia godnych warunków egzystencji dla ludzi i otaczającego ich świata. Pochodzimy z różnych środowisk: osób mieszkających na wsi i w miastach, wyznających różne religie i niewierzących, zdrowych, chorych, z niepełnosprawnościami, starszych i młodszych, mających różne osobiste wartości, możliwości, pochodzenie i pozycję społeczną. Łączy nas przekonanie, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest instytucją kluczową dla wolności i równości wobec prawa, które każdemu z nas gwarantuje Konstytucja.

Jesteśmy pod wrażeniem stylu działała Adama Bodnara  – który od ponad roku sprawuje funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Widzimy ogrom pracy i zaangażowania przedstawicieli i przedstawicielek biura pod jego kierownictwem oraz stałą pracę na rzecz poprawy komunikacji z obywatelami.

Szczególnie cenimy inicjatywę spotkań regionalnych, w których bierze udział Rzecznik wraz ze swoim zespołem. Podczas ostatniego roku sprawowania swojego urzędu Rzecznik odwiedził ponad 30 miejscowości i rozmawiał z mieszkańcami o ich codziennych problemach (dotyczących np. odległości między domami a liniami przesyłowymi czy farmami wiatrowymi). W ten sposób Adam Bodnar wypracowuje nowy model sprawowania urzędu, polegający na prowadzeniu stałego dialogu z obywatelami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Obserwujemy, jak Rzecznik Praw Obywatelskich angażuje się w ochronę praw osób pokrzywdzonych przez instytucje publiczne (np. poprzez wieloletnie zamknięcie w szpitalu psychiatrycznym) czy wsparcie dotyczące realizacji praw socjalnych (np. zastępowanie umowy o pracę umowami cywilnymi). Rzecznik wspiera także aktywnych obywateli w realizacji ich praw – jak w sprawie 15-latka, który chciał skorzystać z przysługującemu każdemu prawa do informacji publicznej, ale ze względu na wiek odmówiono mu tego prawa.

Jako obywatele i obywatelki bardzo dobrze oceniamy ten rok pracy Rzecznika Praw Obywatelskich – zwłaszcza wobec redukcji budżetu jego biura. Dlatego z dużym niepokojem obserwujemy trwające od kilku tygodni ataki na Rzecznika, a szczególnie wypowiedzi posłów i posłanek w związku z przedstawieniem w Sejmie jego sprawozdania za 2015 r.

W tej sytuacji wyrażamy solidarność z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i poparcie dla podejmowanych przez niego działań. A także nadzieję, że politycy zrezygnują z podważania jego wiarygodności oraz negowania zasadności istnienia tego urzędu.

List – do 9 października włącznie – mogą podpisywać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, media lokalne i ruchy społeczne  za pośrednictwem strony naszrzecznik.pl.

Jednocześnie każdy z nas może poprzeć indywidualnie apel, skierowany do Posłów i Posłanek RP, przygotowany przez Akcję Demokrację Zostawcie Bodnara – rzecznika naszych praw!, który podpisało już ponad 18 000 osób.

Inne artykuły z tej samej kategorii:

Precedensowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie szwajcarskich seniorek potwierdził, że państwa mają obowiązek aktywnie przeciwdziałać zmianom klimatu, ponieważ w przeciwnym razie naruszają prawa człowieka. Frank Bold z partnerami zbada, jak kształtować lepsze polityki klimatyczne.

13 czerwca 2024 Czytaj więcej

Frank Bold przygotował rekomendacje zmian w funkcjonowaniu komitetów monitorujących wydatkowanie środków unijnych w Polsce.

10 maja 2024 Czytaj więcej

Smog, zieleń i transport – to trzy tematy przewodnie debaty „Kraków decyduje”, w której wczoraj wzięli udział kandydaci na prezydenta Krakowa. Odpowiadali na pytania przygotowane przez mieszkańców i organizacje społeczne. Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia.

26 marca 2024 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle