Głos obywateli i ekspertów niezbędny w reformie sądownictwa – list do Prezydenta RP

Prezydent Andrzej Duda oświadczył dzisiaj, że zamierza zawetować ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednocześnie zapowiedział rozpoczęcie prac legislacyjnych nad reformą sądownictwa. W naszej ocenie reforma taka nie jest możliwa bez debaty ekspertów i szerokich konsultacji społecznych, w których każdy mógłby się wypowiedzieć, zanim nowe projekty trafią do Sejmu. Dlatego postanowiliśmy wysłać list do Prezydenta.

Szanowny Panie Prezydencie,

ostatnie dni były dniami próby dla naszej demokracji. Składając zapowiedź zawetowania projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa pokazał Pan wszystkim obywatelom, że w naszym podzielonym społeczeństwie jest wciąż miejsce na dialog i merytoryczną debatę, a tysiącom osób od wielu dni codziennie wychodzącym w całej Polsce na ulice w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, że liczy się Pan z ich zdaniem.

Pana decyzja nie jest jednak końcem, a dopiero pierwszym krokiem w drodze do reformy sądownictwa w Polsce. Jako organizacja prawnicza, w której pracują zarówno osoby z doświadczeniem praktycznym, jak i akademickim, mamy pełną świadomość, że wiele rzeczy wymaga poprawy. Zmian jednak nie da się wprowadzać w atmosferze jaką wszyscy widzieliśmy w ubiegłym tygodniu w Parlamencie. Polskie sądownictwo i polscy obywatele potrzebują rzetelnej debaty, w której weźmie udział szeroki krąg ekspertów, reprezentujących zarówno zawody prawnicze, świat nauki, jak i organizacje pozarządowe, a także konsultacji społecznych, w których każdy będzie miał szansę wypowiedzieć się na temat planowanych zmian, zanim ich projekt trafi do Sejmu.

W związku z Pana zapowiedzią rozpoczęcia prac legislacyjnych nad poprawieniem ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, chciałbym przyłączyć się do apelu wielu podmiotów, i zwrócić się do Pana z prośbą o stworzenie platformy do dyskusji, w ramach której możliwe będzie wypracowanie w eksperckim gronie kompromisowych rozwiązań prawnych, które następnie będą mogły lec u podstaw reformy sądownictwa.

Z wyrazami szacunku

Bartosz Kwiatkowski

Członek zarządu Fundacji Frank Bold

Pełna treść listu w formacie PDF

fot. DarwinekCC BY-SA 3.0