Jaki Trybunał? – seminarium o kształcie i roli Trybunału Konstytucyjnego

19 maja 2016 r. w Krakowie, w czasie XIII Święta Prawników, odbyło się seminarium Jaki Trybunał? na temat historii, teraźniejszości i przyszłości Trybunału Konstytucyjnego.

Seminarium, zorganizowane przez Stowarzyszenie Ars Legis we współpracy z Instytutem Allerhanda, było kolejnym – po 10 tezach o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego oraz spotkaniu u Prezydenta RP – elementem wspólnych działań organizacji pozarządowych (w których czynny udział bierze Fundacja Frank Bold) wobec istniejącego kryzysu konstytucyjnego.

W trakcie seminarium, które odbywało się w zabytkowej Auli Jagiellońskiej Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, referaty wygłosili:

  • prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który omówił historię sądów konstytucyjnych w Europie od XVIII w. do lat 20 XX w.;
  • prof. dr hab. Mirosław Granat – były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który przedstawił obecny kształt sądownictwa konstytucyjnego; oraz
  • dr Jacek Sokołowski, Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zaprezentował możliwe jego zdaniem kierunki ewolucji Trybunału Konstytucyjnego.

Dyskusję, w której poza prelegentami udział wzięły osoby reprezentujące najwyższe władze krajowe, profesorowie prawa, adwokaci, radcowie prawni, a także przedstawiciele innych zawodów prawniczych oraz organizacji pozarządowych,  moderował dr Arkadiusz Radwan – prezes Instytutu Allerhanda.

Pełny zapis video dyskusji, obejmujący nie tylko wystąpienia prelegentów, ale także liczne wystąpienia słuchaczy, a także kilka zdjęć z seminarium, można znaleźć poniżej.

 

Zdjęcia: