Frank Bold stroną postępowania wyjaśniającego zatrucie Odry

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dopuścił Fundację Frank Bold do postępowania szkodowego wszczętego po zatruciu Odry. RDOŚ ma ustalić, kto jest odpowiedzialny za zanieczyszczenie rzeki oraz zarządzić podjęcie środków naprawczych.  

– Celem postępowania szkodowego jest naprawienie szkody wyrządzonej w środowisku. Po zidentyfikowaniu sprawców RDOŚ powinien nakazać im podjęcie działań naprawczych i dopilnować ich wykonania. Uczestnictwo na prawach strony w tym postępowaniu daje nam m.in. możliwość prowadzenia społecznej kontroli prawidłowości działań instytucji – skomentował Adrian Chochoł, prawnik z Frank Bold. 

Postępowanie zostało wszczęte z urzędu po tym, jak wśród martwych ryb wyławianych z Odry od końca lipca br. stwierdzono także gatunki chronione. Prawnicy krakowskiej fundacji czekają na przekazanie przez RDOŚ akt, które pozwolą im zapoznać się z dotychczasowymi ustaleniami RDOŚ w sprawie. 

– Naprawienie szkód w ekosystemie Odry to zadanie na lata, ale będzie niezwykle trudne bez ustalenia przyczyny zatrucia. Przyglądamy się sprawie uważnie, wystąpiliśmy także do Wód Polskich o udostępnienie pozwoleń wodnoprawnych dla zakładów, które, zgodnie z medialnymi doniesieniami oraz naszymi własnymi ustaleniami, mogły przyczynić się do zanieczyszczenia Odry – powiedział Adrian Chochoł. – W postępowaniu szkodowym będziemy korzystać również ze wsparcia ekspertów współpracujących z fundacją, m.in. z dziedziny hydrogeologii – dodał.