Czyścimy polski przemysł!

Siedem europejskich organizacji pozarządowych wzywa Komisję Europejską do reformy dyrektywy o emisjach przemysłowych. Wspólnie z HEAL, CAN Europe, EEB, ClientEarth, Carbon Market Watch i Europe Beyond Coal domagamy się uwzględnienia w nowym dokumencie tak kluczowych elementów jak limity emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.
Zachęcamy do podpisania petycji w tej sprawie.


Do 23 marca trwają konsultacje dotyczące rewizji dyrektywy o emisjach przemysłowych (The Industrial Emissions Directive/ IED).
Przegląd istniejących przepisów jest niezbędny, ponieważ na ten moment nie uwzględniają one tak kluczowych elementów jak limity emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. W opinii ekspertów z dziedziny prawa, środowiska i zdrowia, obecna dyrektywa nie zapewnia niestety wystarczającego wsparcia działań UE, które mogłyby skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu. 

Frank Bold wspólnie z HEAL, CAN Europe, EEB, ClientEarth, Carbon Market Watch i Europe Beyond Coal wzywa Komisję Europejską do zmiany dyrektywy w taki sposób, aby uniemożliwiała przemysłowi omijanie przepisów, ujednolicała standardy oraz zapewniała stronie społecznej lepszy dostęp do informacji na temat emisji.  

Dyrektywa IED nie jest skuteczna w rozwiązywaniu kluczowych problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wody. Działalność przemysłowa na wielką skalę jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do zanieczyszczenia powietrza, które prowadzi do 412 tys. przedwczesnych zgonów w Europie!

Podpisz naszą petycje i pomóż nam oczyścić przemysł!
https://www.cleantheindustry.eu/