Centralny rejestr umów w Polsce?

Tak wiele w ostatnim czasie polscy politycy mówili o Grupie Wyszehradzkiej i jej znaczeniu. Może warto jej się przyjrzeć nie tylko przez pryzmat polityki zagranicznej, ale zobaczyć też co nasi najbliżsi południowi sąsiedzi (którzy stanowią połowę składu Grupy) robią lepiej od nas i skorzystać z ich doświadczeń. Wprowadźmy centralny rejestr umów także nad Wisłą!

Centralny rejestr umów, jak wynika z doświadczeń słowackich, to nie tylko zbiór tysięcy dokumentów, spisanych niezrozumiałym językiem, umieszczony gdzieś w zakamarkach Internetu. To przede wszystkim narzędzie, z którego chętnie korzystają zarówno dziennikarze, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe (które nie muszą zdobywać publikowanych w rejestrze informacji w ramach skomplikowanych i czasochłonnych procedur), ale przede wszystkim obywatele, którym zależy na interesie publicznym. Cytowane już badania słowackiego Transparency International prowadzą do wniosku, że rejestr przekłada się na pozytywne zmiany w zakresie zamówień publicznych, walki z korupcją, monitorowania wydatków publicznych czy ochrony sygnalistów. Nie można zapominać, że rzetelnie prowadzony rejestr bez wątpienia będzie miał wpływ na wzrost zaufania obywateli do rządu, który swoją transparentnością pokazuje, że nie ma nic do ukrycia, chce współpracować ze społeczeństwem, a przede wszystkim chce dla niego pracować.

Z tych wszystkich względów Fundacja Frank Bold stara się zainteresować tematem centralnego rejestru polityków, organy państwa a także prywatnych interesariuszy, dla których taki rejestr byłby przydatny. W związku z tym spotkaliśmy się między innymi z przedstawicielami Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższej Izby Kontroli czy EY, gdzie przedstawiliśmy ideę rejestru oraz korzyści jakie może on przynieść, tak z perspektywy zwykłego obywatela jak również organów Państwa.

Miejmy nadzieję, że praca organizacji pozarządowych, a także takich osób jak wspomniany Piotr Vagla Waglowski i Adam Dobrawy, w końcu przyniesie efekty i doczekamy się w Polsce nie tylko powszechnie dostępnych rejestrów umów w postaci ich list, ale także kompleksowego rozwiązania na wzór słowacki i czeski, który znacznie efektywniej pozwoli korzystać każdemu z prawa do informacji.

flag_yellow_highPublikacja współfinansowana przez Program Unii Europejskiej: Prevention of and Fight against Crime. Dokument wyraża opinie jedynie jego autora,
Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.