Wyrok TSUE da Polkom i Polakom wpływ na zarządzanie lasami

Trybunał Sprawiedliwości UE przyznał rację polskim organizacjom ekologicznym i orzekł, że cenne gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska muszą być lepiej chronione, zaś obywatele powinni mieć możliwość skarżenia przed polskimi sądami planów urządzania lasu. 

Komisja Europejska wniosła sprawę (C 432/21) przeciwko Polsce w lipcu 2021 r. po otrzymaniu skarg organizacji. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska oraz Fundacja Frank Bold podkreślały w nich pilną potrzebę realnej zmiany w zarządzaniu lasami publicznymi.

Chodziło m.in. o nieprzestrzeganie wymogów ścisłej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt podczas prowadzenia przez Lasy Państwowe gospodarki leśnej. Organizacje wskazywały na niezgodność polskiego prawa, a konkretnie ustawy o lasach, z unijnymi dyrektywami: ptasią i siedliskową.

– W 2017 r. polski ustawodawca wpadł na pomysł wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z ustalanymi przez ministra środowiska tzw. dobrymi praktykami nie narusza żadnych przepisów dotyczących ochrony przyrody – tak krajowych, jak i unijnych. W praktyce oznaczało to, że zwierzęta i drzewa w polskich lasach pozostały niemal bez ochrony. Trybunał dał dzisiaj jasno do zrozumienia, że nie ma dla takich zapisów miejsca w polskim prawie, a najcenniejsze gatunki i ich siedliska muszą być chronione – powiedział Bartosz Kwiatkowski, prawnik z Frank Bold i współautor skargi.

Komisja zarzuciła Polsce także to, że społeczeństwo nie może skarżyć przed polskimi sądami planów urządzenia lasu (tzw. PUL-i), na podstawie których prowadzona jest gospodarka leśna. Jak ważna to kwestia pokazał przykład masowych wycinek w Puszczy Białowieskiej, których nie można było powstrzymać w polskim sądzie. Ówczesna wycinka została wstrzymana dopiero po interwencji TSUE, a w międzyczasie wycięto 200 tys. m3 drzew, z czego połowę w najcenniejszych, ponadstuletnich drzewostanach.

– Polska musi teraz jak najszybciej zmienić przepisy w tym zakresie i umożliwić organizacjom ekologicznym zaskarżanie decyzji ministra zatwierdzających plany urządzania lasu. Nie powinno to być trudne – od roku w Sejmie znajduje się senacki projekt ustawy, który wystarczy uchwalić, żeby dostosować polskie prawo do standardów międzynarodowych. Standardów, które dadzą polskim obywatelom możliwość kontrolowania tego, co w dobie kryzysu klimatycznego Lasy Państwowe robią z najcenniejszymi zasobami przyrodniczymi – skomentował Bartosz Kwiatkowski.

Frank Bold prowadzi nabór na stanowisko Radca Prawny/Radczyni Prawna

Jeżeli chcesz wykonywać najwyższej jakości pracę prawniczą, pomagać naszym partnerom i klientom w podejmowaniu właściwych decyzji, angażować się w projekty, które mają sens i zmieniają świat, pracować samodzielnie i być jednocześnie członkiem zgranej grupy, poszukiwać rozwiązań, a nie problemów, to zapraszamy Cię do naszego zespołu.

Czytaj dalej Frank Bold prowadzi nabór na stanowisko Radca Prawny/Radczyni Prawna

Frank Bold prowadzi nabór na stanowisko Kierownik/Kierowniczka Zespołu Prawników i Prawniczek

Lubisz opracowywać procesy i wdrażać zmiany, które usprawniają pracę i zapewniają jakość? Potrafisz koordynować zespół, ustalać priorytety, usuwać przeszkody w działaniu  organizacji ? Jeśli jesteś prawnikiem lub pracowałeś w środowisku prawniczym i go rozumiesz, to zapraszamy Cię do naszego zespołu.

Czytaj dalej Frank Bold prowadzi nabór na stanowisko Kierownik/Kierowniczka Zespołu Prawników i Prawniczek

Frank Bold prowadzi nabór na stanowisko Radca Prawny/Radczyni Prawna

Jeżeli chcesz wykonywać najwyższej jakości pracę prawniczą, pomagać naszym partnerom i klientom w podejmowaniu właściwych decyzji, angażować się w projekty, które mają sens i zmieniają świat, pracować samodzielnie i być jednocześnie członkiem zgranej grupy, poszukiwać rozwiązań, a nie problemów, to zapraszamy Cię do naszego zespołu!

Czytaj dalej Frank Bold prowadzi nabór na stanowisko Radca Prawny/Radczyni Prawna

Nowe standardy dbałości o ludzi i środowisko w biznesie. Rozmowa z ekspertem Piotrem Biernackim.

Zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej. Jedną z inicjatyw, która ma urzeczywistnić osiągnięcie tego celu ma być dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która odnosi się do kwestii raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.  Dotyczy ona ujawniania kluczowych danych ESG (środowiskowych, społecznych i pracowniczych), poszanowania praw człowieka czy przeciwdziałania korupcji. Na temat reformy systemu raportowania danych pozafinansowych przez biznes, nowych standardów i perspektyw rozwoju w zrównoważonym świecie rozmawiamy z Piotrem Biernackim, prezesem Fundacji Standardów Raportowania, wiceprezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, członkiem grupy projektowej EFRAG PTF-ESRS, odpowiedzialnej za opracowanie unijnych standardów raportowania.

Czytaj dalej Nowe standardy dbałości o ludzi i środowisko w biznesie. Rozmowa z ekspertem Piotrem Biernackim.

Frank Bold prowadzi nabór na stanowisko prawnika/prawniczki

W organizacji Frank Bold łączymy działalność prawniczą z pracą społeczną, opierając się na wspólnych wartościach. Jeżeli chcesz wykonywać najwyższej jakości pracę prawniczą, angażować się w projekty zmieniające świat, pracować samodzielnie i być jednocześnie członkiem zgranej grupy, to zapraszamy Cię do naszego zespołu.

Czytaj dalej Frank Bold prowadzi nabór na stanowisko prawnika/prawniczki

Frank Bold rekrutuje na stanowisko koordynator(ka) ds. finansowych i operacyjnych

W organizacji Frank Bold łączymy działalność prawniczą z pracą społeczną, opierając się na wspólnych wartościach. Jeśli chcesz pomagać w osiąganiu śmiałych celów dzięki swoim umiejętnościom zarządzania i oczekujesz pracy przynoszącej wyzwania i satysfakcję to szukamy właśnie Ciebie.

Czytaj dalej Frank Bold rekrutuje na stanowisko koordynator(ka) ds. finansowych i operacyjnych

Poradnik prawny ekoaktywisty

Oddajemy w Państwa ręce “Poradnik prawny ekoaktywisty.  Jak skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza ze źródeł przemysłowych?” Zachęcamy do lektury materiałów, które powstały jako uzupełnienie szkoleń prowadzonych przez Frank Bold na przełomie 2020/2021 r.

Czytaj dalej Poradnik prawny ekoaktywisty