Odpowiedzialne państwo

22 czerwca w Genewie odbyło się posiedzenie Komitetu dotyczące wniesionej przez Fundację skargi. Jaki był jego przebieg?

19 lipca 2016 Czytaj więcej

W zeszłym tygodniu media donosiły o tym, że lobbyści – reprezentujący duże sieci handlowe z Polski – odbyli spotkanie “w gabinecie komisarz Bieńkowskiej”. Ani to naganne ani niezwykłe. Problem leży zupełnie gdzie indziej – w Polsce o podobnym spotkaniu zapewne nigdy byśmy się nie dowiedzieli. Dlaczego?

13 lipca 2016 Czytaj więcej

Kancelaria Prezydenta RP twierdzi, że Prezydent RP nie jest objęty obowiązkami wynikającymi z ustawy lobbingowej i nie musi publikować w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o swoich kontaktach z zawodowymi lobbystami. Czy słusznie?

11 lipca 2016 Czytaj więcej

Sejm przegłosował dzisiaj nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która zawiera szereg niekonstytucyjnych rozwiązań.

7 lipca 2016 Czytaj więcej

Przejrzystość działalności lobbingowej i jej regulacja w Unii Europejskiej to temat istotny nie tylko dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, ale także Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który w ostatnim czasie intensyfikuje swoje działania w tym obszarze.

5 lipca 2016 Czytaj więcej

Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przedłużyła Polsce dodatkowy termin do udzielenia informacji o stanie implementacji rekomendacji zawartych w Raporcie Oceny z czwartej rundy ewaluacyjnej, w tym rekomendacji dot. regulacji działalności lobbingowej. Czy doczekamy się wdrożenia zaleceń?

1 lipca 2016 Czytaj więcej

Do końca lutego każdego roku wszystkie ministerstwa mają obowiązek opublikować w swoich Biuletynach Informacji Publicznej sprawozdanie na temat kontaktów z zawodowymi lobbystami w roku poprzednim. Jak wygląda rzeczywistość?

27 czerwca 2016 Czytaj więcej

Kolejny głos Rady Europy w przedmiocie regulacji lobbingu w Europie

24 czerwca 2016 Czytaj więcej

Fundacja Frank Bold i Akcja Demokracja przygotowały apel do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie zachowania posłów i senatorów, będących jednocześnie adwokatami albo radcami prawnymi.

21 czerwca 2016 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle