Rada Europy pracuje nad projektem rekomendacji dot. regulacji lobbinguo

Frank Bold przesłał swoje stanowisko w sprawie projektu rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy dot. prawnej regulacji działalności lobbingowej (Draft Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the legal regulation of lobbying activities in the context of public decision-making) przygotowanej przez Europejski Komitet ds. Współpracy Prawnej.

Czytaj więcej na jawnylobbing.org

List otwarty do Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy

Kraków, 14.04.2016

Szanowny Panie Prezydencie,

chcemy podziękować za możliwość osobistego zapoznania się ze stanowiskiem Pana Prezydenta w sprawie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, w trakcie spotkania w dniu 3 marca 2016 roku oraz za przedstawioną organizacjom pozarządowym propozycję przygotowania nowych zapisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zaproszenie do publicznej debaty organizacji pozarządowych, jest krokiem odważnym, choć rzadko spotykanym w politycznym uniwersum w Polsce.

Nasza Fundacja jest organizacją o profilu prawniczym, dlatego chcemy wiedzą i doświadczeniem wspierać inicjatywy zmierzające do zabezpieczenia praw obywatelskich, poprzez klarowną wizję rzeczywistości prawnej, wspomagając rozwiązania przyjazne rozwojowi całego społeczeństwa.

Tymczasem sprawa Trybunału Konstytucyjnego i konfliktu politycznego wokół niego ma i będzie miała fatalny wpływ na sytuację prawną w Polsce. Grozi nam – widoczna już w tej chwili w związku z bieżącą działalnością orzeczniczą Trybunału – dwutorowość systemu prawnego, paraliż sądów oraz samego Trybunału, na czym przede wszystkim tracą obywatele, których prawa przestaną być skutecznie chronione.

Czytaj dalej List otwarty do Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy

Regulacja lobbingu w Polsce – seminarium

(relacja PAP dostępna np. tutaj)

W dniu 15 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się organizowane przez Fundację Frank Bold seminarium poświęcone regulacji działalności lobbingowej w Polsce.

Na sali poza licznymi przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych, reprezentującymi m.in. Obywatelskie Forum Legislacji, znaleźli się posłowie, pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele świata nauki, zawodowi lobbyści oraz przedstawiciel koalicji organizacji pozarządowych ALTER-EU z siedzibą w Brukseli.

Czytaj więcej na jawnylobbing.org

Rządy lobbowane także w Brukseli

Jak wynika z opublikowanej dzisiaj analizy dot. działań lobbystów podejmowanych wobec przedstawicielstw Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej w Brukseli lobbyści reprezentujący interesy wielkich korporacji, dzięki wykorzystaniu luk w unijnej regulacji działalności lobbingowej, mają szeroki dostęp do stałych przedstawicielstw Państw Członkowskich.

Przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych ALTER-EU raport „National representations in Brussels: open for corporate lobbyists” ujawnia, w jaki sposób lobbyści korporacyjny podejmują działania wobec stałych misji rządowych w Brukseli.

Czytaj więcej na jawnylobbing.org

Lobbyści a Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli

Między lipcem 2014 r. a lipcem 2015 r. 54% spotkań pracowników Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli odbyło się z lobbystami reprezentującymi biznes.

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, jako jedno z nielicznych udzieliło odpowiedzi na zadane przez ALTER-EU, we współpracy z Fundacją Frank Bold, pytanie dot. spotkań pracowników Przedstawicielstwa z lobbystami.

W dniu 3 lipca 2015 r. zapytaliśmy o „liczbę spotkań, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pracowników Przedstawicielstwa z przedstawicielami firm, organizacji lub innych interesariuszy (w tym w szczególności z osobami prowadzącymi szeroko rozumianą zawodową i niezawodową działalność lobbingową)”. Dodatkowo – poza liczbą spotkań – prosiliśmy o przygotowanie informacji, kto brał udział w każdym z tych spotkań (zarówno ze strony Przedstawicielstwa jak i innych podmiotów), kiedy dane spotkanie się odbyło i jaki temat był jego przedmiotem.

Czytaj więcej na jawnylobbing.org

Komisja Europejska pyta obywateli o kształt rejestru lobbingowego

1 marca rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące rejestru lobbingowego w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej na jawnylobbing.org

 

Seminarium na temat regulacji działalności lobbingowej w Polsce

W dniu 15 marca 2016 r. w Warszawie Fundacja Frank Bold organizuje seminarium poświęcone regulacji lobbingowej w Polsce.

Czytaj więcej na jawnylobbing.org

Czy zmiana regulacji działalności lobbingowej jest możliwa? – nowy program Fundacji Frank Bold

Polska wprowadziła regulację lobbingu jako jeden z pierwszych krajów w Europie, a mimo to wciąż niewiele wiemy na temat działań podejmowanych przez lobbystów, a samo słowo „lobbing” kojarzy się wielu Polakom z kopertą wypchaną banknotami i zatrzymaniami o 6 rano.

Czytaj więcej na jawnylobbing.org