Miłosz Jakubowski
Radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, w szczególności prawie ochrony środowiska. We Frank Bold zajmuje się kwestiami energetyki konwencjonalnej oraz ochrony klimatu, w tym jakości powietrza. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa ochrony powietrza dla instytucji publicznych i organizacji społecznych. Jest autorem i współautorem raportów, analiz i poradników z zakresu prawa ochrony środowiska.

Polemika radcy prawnego Miłosza Jakubowskiego z artykułem red. Szczepana Mroczka z 11 stycznia 2024 r. na temat strefy czystego transportu.

17 stycznia 2024 Czytaj więcej

Komentarz radcy prawnego Miłosza Jakubowskiego w sprawie nowelizacji przepisów regulujących działalność energetyki wiatrowej.

1 grudnia 2023 Czytaj więcej

W naszej praktyce często spieramy się z organami władzy publicznej, które inaczej niż my interpretują obowiązujące prawo. W tej sprawie mamy jednak do czynienia z organem, który zaprzecza istnieniu przepisów lub przypisuje im zupełnie inną od rzeczywistej treść.

28 marca 2023 Czytaj więcej

W ustawie o programach wsparcia dla przedsiębiorców posłowie PiS przemycili poprawkę, zgodnie z którą do sprzedaży zostanie dopuszczony węgiel brunatny. Eksperci oceniają to działanie jako szkodliwe i bezcelowe.

5 października 2022 Czytaj więcej

Wciąż istnieją rodzaje węgla, którego sprzedaż jest zakazana, a mimo to pojawia się on na rynku. Czy odpowiedzialne organy będą kontrolować nieuczciwych sprzedawców? 

12 września 2022 Czytaj więcej

Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zawiera ono jednak pewne luki.

1 października 2017 Czytaj więcej

Proponowane zapisy w nowym Prawie wodnym narażą Polskę na postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, a w dalszej perspektywie na wysokie kary.

23 czerwca 2017 Czytaj więcej

Ocena niedawnych zmian Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

9 czerwca 2017 Czytaj więcej

1 czerwca weszły w życie istotne zmiany w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

1 czerwca 2017 Czytaj więcej
go-to-top facebook twitter linkedin search arrow-right-long contrast letter copy-button triangle triangle