Wydmuszka czystego transportu

Fundacja Frank Bold prezentuje raport Strefa czystego transportu na Kazimierzu w Krakowie – studium przypadku oraz wnioski dla samorządów i rządzących, przygotowany dla Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki.

Analiza autorstwa Katarzyny Kluczki oraz Bartosza Kwiatkowskiego, opisująca proces uchwalania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, procedowania uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących strefy czystego transportu “Kazimierz”, jak również zawierająca wnioski i rekomendacje dotyczące wprowadzania stref niskoemisyjnych w Polsce, dostępna jest tutaj.

Studium przytacza i omawia postanowienia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, stanowiących podstawę dla wprowadzania stref czystego transportu w Polsce. W raporcie poruszono również tematykę prób ograniczania przez władze Krakowa ruchu samochodowego oraz problemów związanych z jego natężeniem – od przyjęcia “Polityki transportowej dla miasta Krakowa na lata 2016-2025”, poprzez zmiany Strefy Płatnego Parkowania czy wprowadzenie Strefy Ograniczonego Ruchu (SOR). Opisano także pospieszny proces prac nad Strefą Czystego Transportu “Kazimierz”, związany z nakazaniem przez wojewodę małopolskiego uchylenie SOR. W analizie wskazano błędy uchwały ustanawiającej SCT “Kazimierz”, jak również poglądy radnych, mieszkańców i przedsiębiorców, w tym przebieg sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 19 grudnia 2018 roku oraz 6 marca 2019 roku, dotyczących funkcjonowania strefy. Zaprezentowano wnioski oraz postulaty związane z kreowaniem polityki transportowej oraz środowiskowej do władz Krakowa.

W analizie przedstawiono rozwiązania z powodzeniem funkcjonujące za granicą – m.in. system stref mieszanych, mających na celu ograniczenie ruchu oraz poprawę jakości powietrza. Wskazano na możliwość wdrożenia analogicznych narzędzi w Polsce, jednocześnie prezentując rekomendacje i postanowienia, które powinny zostać uwzględnione przy nowelizacji ustawy o elektromobilności.

Nie zgadzamy się na złagodzenie uchwały antysmogowej w Krakowie

Kilka miesięcy przed wejściem w życie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego zakazującej spalania na terenie gminy miejskiej Kraków jakichkolwiek paliw stałych, dyskusję na temat jej zmiany i złagodzenia jej zapisów, poprzez umożliwienie dalszego spalania na terenie Krakowa biomasy drzewnej, chcą rozpocząć producenci urządzeń grzewczych. Zgłosili ten temat pod obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – instytucji, która ma za zadanie rozstrzyganie sporów pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców oraz reprezentowanie ich interesów, co sugeruje, iż zamiast o interesy mieszkańców chodzi o korzyści dla konkretnej branży. Chociaż WRDS nie jest władna, aby samodzielnie zmienić uchwałę, to jej stanowisko może zainspirować radnych Sejmiku Województwa do podjęcia takich prac. Fundacja Frank Bold postanowiła sprzeciwić się tej inicjatywie.

Czytaj dalej Nie zgadzamy się na złagodzenie uchwały antysmogowej w Krakowie