Społeczne poprawki do nowelizacji ustawy OOŚ

Koalicja organizacji pozarządowych (Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacji Frank Bold, Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi,  Fundacji Greenpeace Polska, Fundacji WWF Polska)  w związku z trwającymi w Senacie pracami legislacyjnymi dotyczącymi nowelizacji ustawy OOŚ[1] przedstawia społeczne poprawki do tego projektu.

Czytaj dalej Społeczne poprawki do nowelizacji ustawy OOŚ

‘Plan Marshalla’ na miarę XXI wieku. Apel organizacji do Premiera RP

Przed nami drugi ‘Plan Marshalla’. Unijne wsparcie po COVID 19, z którego 57 mld euro przypadnie Polsce. To wielka szansa na skok cywilizacyjny. My, organizacje społeczne oraz przedsiębiorcy, domagamy się w Liście do Premiera, dialogu i aktywnego włączenia nas do wspólnego wypracowania reform i projektów w ramach KPO. Obawiamy się wykorzystania funduszy do wsparcia niskiej jakości projektów, które powstają ponad głowami społeczeństwa.

Czytaj dalej ‘Plan Marshalla’ na miarę XXI wieku. Apel organizacji do Premiera RP

Klimat na zmiany. Czy dzięki reformie dyrektywy o raportowaniu niefinansowym polskie spółki skierują się ku zrównoważonemu rozwojowi?

Rok 2018 przyniósł znaczące zmiany w funkcjonowaniu dużych przedsiębiorstw, nakładając na nie obowiązki raportowania kwestii dotyczących klimatu. Bieżący rok przyniesie nowe propozycje Komisji Europejskiej w zakresie zmian dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych, które zwiększą znaczenie, spójność i porównywalność informacji niefinansowych przedsiębiorstw. Czego konkretnie możemy
się spodziewać? Wspólnie z ekspertami rynku finansowego
analizujemy prawdopodobne scenariusze.


Czytaj dalej Klimat na zmiany. Czy dzięki reformie dyrektywy o raportowaniu niefinansowym polskie spółki skierują się ku zrównoważonemu rozwojowi?

Czyścimy polski przemysł!

Siedem europejskich organizacji pozarządowych wzywa Komisję Europejską do reformy dyrektywy o emisjach przemysłowych. Wspólnie z HEAL, CAN Europe, EEB, ClientEarth, Carbon Market Watch i Europe Beyond Coal domagamy się uwzględnienia w nowym dokumencie tak kluczowych elementów jak limity emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.
Zachęcamy do podpisania petycji w tej sprawie.


Czytaj dalej Czyścimy polski przemysł!

Wyrok TSUE – Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania nadal obowiązują

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował w środę wyrok1 w sprawie o stwierdzenie nieważności Konkluzji BAT2 dla dużych obiektów energetycznego spalania. Trybunał stwierdził nieważność Konkluzji BAT ze względów formalnych, ale utrzymał w mocy dotychczasowe Konkluzje  do czasu uchwalenia nowych, zgodnie ze wskazaną w wyroku procedurą głosowania3.


Czytaj dalej Wyrok TSUE – Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania nadal obowiązują

Precedensowa decyzja w sprawie węgla kamiennego – GDOŚ mówi nie rozbudowie kopalni w Imielinie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po trwającym niemal dwa lata postępowaniu odwoławczym, uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ. Wydanie ostatecznej decyzji środowiskowej dla wydobycia węgla ze złoża Imielin-Północ odsuwa się w czasie o kolejne lata, co uniemożliwia uzyskanie przez inwestora koncesji na wydobycie. To świetna wiadomość dla mieszkańców Imielina i klimatu.

Czytaj dalej Precedensowa decyzja w sprawie węgla kamiennego – GDOŚ mówi nie rozbudowie kopalni w Imielinie

Zaproszenie na darmowe webinarium dotyczące raportowania niefinansowego!

W dniu 1 grudnia od godz. 9.30 odbędzie się organizowane przez organizację Frank Bold darmowe webinarium poświęcone raportowaniu informacji niefinansowych pt. Companies’ climate and environmental disclosures in CEE: progress, gaps and opportunities.  

Czytaj dalej Zaproszenie na darmowe webinarium dotyczące raportowania niefinansowego!

Analiza raportów niefinansowych 300 europejskich przedsiębiorstw: polskie firmy nie monitorują dostatecznie zagrożeń wynikających z ryzyk klimatycznych

Nowe dane – opublikowane przez Frank Bold w punkcie zwrotnym dla sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w Europie – wskazują na pewne, choć niewystarczające, postępy w ujawnianiu przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących klimatu i środowiska.

Tylko niewielka część przedsiębiorstw – około 30% – dostarcza wystarczająco szczegółowych informacji na temat swojej polityki i ryzyk klimatycznych, które pozwalają zrozumieć ich rozwój, pozycję, wyniki i wpływ na środowisko.

Czytaj dalej Analiza raportów niefinansowych 300 europejskich przedsiębiorstw: polskie firmy nie monitorują dostatecznie zagrożeń wynikających z ryzyk klimatycznych