Apel ws. TK: spotkanie z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych 

Sejm przegłosował dzisiaj nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która zawiera szereg niekonstytucyjnych rozwiązań. Posłom, którzy poparli przyjęty projekt nie przeszkadzały krytyczne opinie całego środowiska prawniczego, ani głos ponad 8100 obywateli, którzy poparli wspólny apel Fundacji Frank Bold i Akcji Demokracji. Właśnie w sprawie tego apelu 5 lipca w Warszawie spotkali się przedstawiciele obu fundacji z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych, r.pr. Dariuszem Sałajewskim.

Ślubuję uroczyście […] przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Na prośbę Fundacji Frank Bold i Akcji Demokracji Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, r.pr. Dariusz Sałajewski, spotkał się w siedzibie KRRP w Warszawie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zainicjowały apel w sprawie przestrzegania przez posłów, będących jednocześnie adwokatami albo radcami prawnymi, roty składanego przez nich ślubowania.

Piotr Trzaskowski i Bogumił Kolmasiak, reprezentujący Akcję Demokrację, przekazali na ręce Prezesa Sałajewskiego treść apelu, wraz z listą 7794 podpisów (obecnie liczba podpisów przekracza już 8100).

W trakcie spotkania przedstawiciel Fundacji Frank Bold, Bartosz Kwiatkowski, podkreślał jak ważnym jest przestrzeganie przez każdego radcę prawnego i adwokata zasad etyki oraz strzeżenie godności zawodu. Nie ulega wątpliwości, że zachowanie posłów – tak w Sejmie, jak i poza jego murami – w którym popierają oni oczywiście niekonstytucyjne rozwiązania, zawarte w przyjętej dzisiaj ustawie, nie licują z godnością wymienionych zawodów, co może rodzić podstawy do wszczęcia wobec nich postępowań dyscyplinarnych.

W związku z tym, że zarówno Krajowa Izba Radców Prawnych, jak również Naczelna Rada Adwokacka, jednoznacznie krytycznie odniosły się do przyjętego dzisiaj projektu ustawy, podkreślając że zawiera on szereg niekonstytucyjnych propozycji, mamy nadzieję na dalsze reakcje organów samorządów zawodowych, także dot. treści przekazanego apelu.

Obecnie czekamy również na możliwość spotkania i przekazania apelu wraz z podpisami, popierających go osób, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej.


Z komunikatem Krajowej Rady Radców Prawnych można zapoznać się na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych.

Apel, który wciąż można podpisywać, spotkał się również z reakcją mediów.