Polecane

Frank Bold prowadzi nabór na stanowisko Kierownik/Kierowniczka Zespołu Prawników i Prawniczek

Lubisz opracowywać procesy i wdrażać zmiany, które usprawniają pracę i zapewniają jakość? Potrafisz koordynować zespół, ustalać priorytety, usuwać przeszkody w działaniu  organizacji ? Jeśli jesteś prawnikiem lub pracowałeś w środowisku prawniczym i go rozumiesz, to zapraszamy Cię do naszego zespołu.

Czytaj dalej Frank Bold prowadzi nabór na stanowisko Kierownik/Kierowniczka Zespołu Prawników i Prawniczek

Plan osłabienia uchwały antysmogowej w Łódzkiem niezgodny z prawem

Zarząd województwa łódzkiego planuje zmienić obowiązującą uchwałę antysmogową, zatrzymując wysiłki mieszkańców i władz lokalnych w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Plany władz województwa stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem oraz zagrażają otrzymaniu przez Polskę 3 mld euro na działania antysmogowe w ramach Krajowego Programu Odbudowy. To niebezpieczny precedens – ostrzega Polski Alarm Smogowy.

Dobiegają końca konsultacje nowelizacji uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego, w których zarząd województwa proponuje przesunięcie zakazu użytkowania „kopciuchów” o dwa lata. Takie stare, pozaklasowe kotły są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa, więc odroczenie zakazu ich użytkowania skaże mieszkańców województwa na kolejne lata oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Zgodnie z pomiarami Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska w roku 2021 powietrze w województwie łódzkim pogorszyło się – od 2020 r. wzrosły stężenia pyłu na szeregu stacji pomiarowych oraz znacząco zwiększyła się powierzchnia obszarów występowania przekroczeń.

– To niebezpieczny precedens, który może odwrócić antysmogowe działania w Polsce – komentuje Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. – W województwie mazowieckim radni Sejmiku właśnie zaostrzyli uchwałę antysmogową i wprowadzili zakaz spalania węgla w stolicy i okalających ją powiatach, rozumiejąc, że czyste powietrze jest naszym dobrem wspólnym. Plany zarządu województwa łódzkiego to działanie na szkodę mieszkańców. Jest ono również niezgodne z obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i unijnym. Trudno mi zrozumieć motywację radnych zwłaszcza wobec pogarszającego się stanu powietrza w województwie – dodaje Siergiej.

Propozycja zarządu województwa jest sprzeczna z ustawą Prawo ochrony środowiska, która jest podstawą uchwalenia uchwały antysmogowej i mówi o „zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi”. Projekt uchwały poddanej konsultacjom nie tylko nie zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie, ale prowadzi wprost do zwiększenia zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców województwa.

Projekt uchwały niezgodny jest również z prawem UE, a w szczególności z tzw. Dyrektywą CAFE, która mówi o bezwzględnym obowiązku przestrzegania dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza. Odroczenie wejścia w życie zakazu „kopciuchów” skutkować będzie utrzymaniem się wysokich poziomów zanieczyszczenia powietrza. Obecnie Komisja Europejska kontynuuje postępowanie wobec Polski i działania podjęte przez zarząd województwa łódzkiego grożą nałożeniem na Polskę ogromnych kar finansowych.

– Jeżeli przedłożony przez zarząd województwa projekt zostanie uchwalony – przewiduje radca prawny Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bold – spodziewam się jego rychłego unieważnienia przez wojewodę w trybie nadzoru lub przez wojewódzki sąd administracyjny na skutek skarg, które na pewno zostaną w tej sprawie złożone.

Polska czeka na fundusze unijne, które przeznaczone są na Krajowy Plan Odbudowy. W ramach tych środków aż 3 mld euro ma zostać przeznaczone na poprawę jakości powietrza. To z tych pieniędzy w ramach Programu Czyste Powietrze mogą zostać sfinansowane dotacje do wymiany kotłów czy ocieplenie domów. Fundusze na walkę ze smogiem są jednak uwarunkowane antysmogowymi działaniami Polski, a uchwały antysmogowe stanowią filar tych działań. Plany zarządu województwa łódzkiego mogą zaprzepaścić szansę na pozyskanie tych środków. Osłabianie uchwał antysmogowych jest działaniem na szkodę nie tylko mieszkańców województwa, ale również może odebrać nam szansę na skuteczną walkę o czyste powietrze i zdrowie obywateli.

Zarząd województwa uzasadnia plany osłabienia Uchwały Antysmogowej rosnącymi cenami węgla. Niestety propozycja Zarządu tylko pogarsza sytuację finansową mieszkańców województwa. Ogrzewanie domu „kopciuchem”, czyli kotłem nieefektywnym, jest przy obecnych cenach węgla jedną z najdroższych form ogrzewania. Zapowiedzi sprzedawców węgla mówią o dalszych wzrostach cen, co oznacza, że właściciele „kopciuchów” najmocniej odczują koszty tych podwyżek.

Analiza prawna: polskie embargo na ropę można wprowadzić już teraz

Greenpeace zwrócił się do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) z apelem o nałożenie sankcji na rosyjską spółkę naftową Rosnieft, która dostarcza do Polski ropę. Jak wynika z analizy prawnej Frank Bold, GIIF ma możliwość nałożenia ograniczeń na rosyjskie przedsiębiorstwa niezależnie od Unii Europejskiej oraz w zgodzie z prawem krajowym i europejskim. Unijne negocjacje szóstego pakietu sankcji wobec Rosji przeciągają się, a polskie embargo na ropę mogłoby zacząć obowiązywać już teraz.

Wojna w Ukrainie trwa już ponad 2 miesiące, a z Polski nadal płyną setki milionów euro na konta rosyjskich firm kontrolowanych przez Federację Rosyjską. Prezydent Andrzej Duda nazwał tę wojnę ”okrucieństwem, bandytyzmem i terroryzmem”, jednak rządzący nie wstrzymali dotąd zakupu rosyjskiej ropy. Dotychczasowe sankcje Rady Unii Europejskiej nie dotyczą całej działalności rosyjskich podmiotów, zaś – planowane w ramach negocjowanego właśnie szóstego pakietu sankcji – embargo na ropę nie wejdzie w życie przed końcem roku. A jak stwierdziła niedawno ministra klimatu Anna Moskwa – nasz kraj jest gotowy na “pełną niezależność od rosyjskich surowców”.

Z analizy prawnej Frank Bold wynika, że w polskim prawie istnieją rozwiązania, które umożliwiają zablokowanie obrotu oraz importu surowców z Rosji, niezależnie od wprowadzenia takiego zakazu na poziomie Unii Europejskiej.

– Premier Morawiecki, zamiast napominać bilbordami zachodnich polityków, mógłby z powodzeniem sam rozpocząć kampanię #StopRussiaNow dzięki już istniejącym przepisom, które są zgodne zarówno z prawem krajowym, jak i unijnym oraz pozwalają polskim organom skutecznie ograniczyć handel surowcami z Rosją bez oglądania się na niezdecydowanych polityków europejskich – powiedział Bartosz Kwiatkowski, prawnik z Frank Bold.

Przede wszystkim istnieje możliwość zamrożenia transakcji z podmiotami biorącymi udział w finansowaniu terroryzmu na podstawie tzw. ustawy AML z 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Powołany na mocy tej ustawy Generalny Inspektor Informacji Finansowej ma możliwość nałożenia sankcji na podmiot należący do osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniają m.in. przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub ułatwiają jego popełnienie, a także na podmiot przez takie osoby kontrolowany. Działanie takie byłoby zgodne z prawem unijnym.

– Rosnieft i szef spółki Igor Sachin powinni zostać objęci sankcjami już teraz. Nie ma co czekać. Zróbmy to na naszych warunkach i zgodnie z polskim prawem. Zakręcenie przez Rosję kurka z gazem pokazało po raz kolejny, że paliwa kopalne nie tylko napędzają kryzys klimatyczny, ale też łatwo stają się orężem agresora. Dodatkowo polskie firmy, takie jak PKN Orlen, kupując ropę od Rosnieftu w gruncie rzeczy pomagają Rosji pozyskiwać środki na prowadzenie wojny w Ukrainie. Premier Morawiecki wzywa: “dość lawirowania w sprawie pomocy Ukrainie”. Podpisujemy się pod tymi słowami i stąd nasz list do Głównego Inspektora Informacji Finansowej, który pokazuje, jak można objąć sankcjami Rosnieft bez zbędnej zwłoki – powiedział Krzysztof Cibor z Greenpeace.

Spółka Rosneft odpowiada za 40 proc. rosyjskiej produkcji ropy naftowej, a jej zyski wyniosły w 2021 r. 58 miliardów złotych. Właścicielem większości akcji jest Federacja Rosyjska i Rosnieft już we wrześniu 2014 r. oraz w marcu 2022 r. został objęty unijnymi sankcjami, jednak w ograniczonym zakresie, który nie uwzględnia m.in. umów handlowych zawartych przed wprowadzeniem sankcji i de facto dalej pozwala Rosnieftowi handlować ropą z UE.

Jak wynika z ustaleń zawartych w oficjalnych aktach unijnych, prezes Rosnieftu, Igor Sechin, to jeden z najbardziej zaufanych i najbliższych doradców Władimira Putina oraz jego osobisty przyjaciel. Aktywnie wspierał, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto Rosnieft Aero, spółka zależna Rosnieftu, której Sechin jest dyrektorem generalnym, dostarcza paliwa do silników odrzutowych na lotnisko w Symferopolu obsługujące połączenie lotnicze między nielegalnie zaanektowanymi Krymem i Sewastopolem a Rosją. Spółka ta również została umieszczona na liście podmiotów objętych sankcjami unijnymi w marcu 2022 r. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano wprost, że Rosnieft Aero “wspiera […] działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające”.

– Dotychczasowe sankcje pokazują, że Unia Europejska jest świadoma roli, jaką Rosnieft i w ogóle handel ropą odgrywa w polityce Rosji. Niestety obecne i te planowane ograniczenia w handlu nie są wystarczające i nie zatrzymują kolejnych ataków agresora. Polskie koncerny paliwowe, kupując rosyjską ropę, płacą podmiotom, które wspierają agresję. Bomby na Ukrainę spadają teraz, teraz giną tam cywile i teraz potrzebne jest embargo. Prezydent Duda, minister spraw zagranicznych i inni politycy otwarcie mówią, że działania Rosji to terroryzm. Czas przestać finansować tę agresję. Użyjmy polskiego prawa, by stało się to jak najszybciej! – powiedział Krzysztof Cibor. 

Nadzieja na koniec trucia powietrza w małopolskiej Krzywaczce

Pojawiła się nadzieja dla mieszkańców małopolskiej Krzywaczki, których życie utrudnia gryzący, ciemny dym wydobywający się z pobliskiego zakładu meblarskiego. W następstwie wniosku złożonego przez Frank Bold starosta myślenicki postanowił wszcząć postępowanie w sprawie zatruwającego powietrze przedsiębiorcy.

– Od kilku miesięcy staramy się pomóc mieszkańcom Krzywaczki w ich nierównej walce z zanieczyszczającym powietrze przedsiębiorcą. Dotychczasowe działania niestety nie przyniosły oczekiwanych efektów, dlatego uruchomiliśmy kolejną ścieżkę prawną, na skutek czego starosta wszczął postępowanie, które może zakończyć problemy mieszkańców – powiedział Miłosz Jakubowski, radca prawny Frank Bold.

W grudniu 2021 r. do Fundacji Frank Bold zaczęły wpływać prośby mieszkańców Krzywaczki o podjęcie kroków prawnych w związku z działalnością położonego w sąsiedztwie ich domostw zakładu meblarskiego. Mieszkańcy skarżyli się na duże ilości ciemnego dymu emitowanego z kominów przedsiębiorstwa, na dowód czego przesłali prawnikom fundacji szereg zdjęć i nagrań wideo. Zgodnie z przekazywanymi informacjami kominy dymiły codziennie, przez całą dobę, przy czym szczególnie intensywnie popołudniami.

W odpowiedzi na wniosek złożony przez Frank Bold oraz szereg zgłoszeń telefonicznych, WIOŚ wykonał w styczniu br. kontrolę zakładu, jednak przeprowadzenie niezbędnego w takim wypadku badania próbki popiołu zapowiedział na późniejszy termin, po uruchomieniu przez urząd środków finansowych na ten cel i podpisaniu nowej umowy z laboratorium dokonującym badań próbek. Ostatecznie próbkę popiołu pobrano w lutym br. i nadal jest ona badana.

W marcu br., w związku z uzyskaniem nowych informacji dotyczących eksploatowanych w zakładzie kotłów grzewczych, Frank Bold skierował do WIOŚ kolejne pismo – zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, polegającego na naruszeniu przepisów małopolskiej uchwały antysmogowej. Mimo to zakład nadal emituje duże ilości zanieczyszczeń.

– Z przykrością stwierdzam, że WIOŚ działa w tej sprawie zbyt wolno. Inspekcja od kilku miesięcy nie może poradzić sobie z problemem, który wydaje się oczywisty. Mamy do czynienia z ewidentnym naruszeniem uchwały antysmogowej – skomentował Miłosz Jakubowski.

W związku ze znikomymi efektami działań WIOŚ i nasilaniem się problemu, w marcu prawnicy Frank Bold zwrócili się do starosty myślenickiego z wnioskiem o to, by skorzystał z przysługujących mu kompetencji i wszczął postępowanie w sprawie nakazania przedsiębiorcy ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska. 12 kwietnia starosta wydał postanowienie o wszczęciu postępowania.

– Niestety, pobliski zakład wciąż bardzo uprzykrza życie mieszkańcom Krzywaczki. 19 kwietnia kolejny raz otrzymaliśmy od właścicieli sąsiadującej z zakładem nieruchomości informację, że w nocy obudził ich gryzący, powodujący kaszel i mdłości odór. Przesłane nam zdjęcia potwierdzają, że z terenu zakładu wydobywały się kłęby dymu. Dlatego bardzo cieszy nas wszczęcie postępowania przez starostę myślenickiego i mamy nadzieję, że jego działania okażą się skuteczniejsze niż dotychczasowe kroki podejmowane przez WIOŚ – dodał Miłosz Jakubowski.

Sprzedawcy energii będą się tłumaczyć z żarówkowej ściemy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zażądał od firm energetycznych wyjaśnień w sprawie rozsyłanych do klientów wiadomości z nieprawdziwą informacją o udziale kosztu uprawnień do emisji CO2 w cenie prądu. Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Taurona i PGE złożył do UOKiK-u Frank Bold. Ponad 2,7 tys. podobnych zawiadomień wysłali do urzędu klienci tych i innych spółek dzięki stronie internetowej udostępnionej przez Akcję Demokrację i Frank Bold.

Czytaj dalej Sprzedawcy energii będą się tłumaczyć z żarówkowej ściemy

Stanowisko organizacji przeciwko korupcjogennym przepisom

W pełni solidaryzujemy się z osobami uciekającymi przed wojną w Ukrainie i uważamy, że przemyślane, dopracowane przepisy ułatwiające niesienie im pomocy powinny wejść w życie jak najszybciej. Jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się rozwiązaniom zwiększającym ryzyko korupcji, które pozostały w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uchwalonej przez Sejm RP 9 marca 2022 roku. 

Czytaj dalej Stanowisko organizacji przeciwko korupcjogennym przepisom

Klienci spółek energetycznych zawiadamiają UOKiK

Klienci Taurona, PGE, Enei i Polenergii złożyli w centrali UOKiK-u w Warszawie oraz w delegaturach w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu zawiadomienia o podejrzeniu stosowania przez spółki praktyk naruszających ich interesy. Chcą, żeby urząd nakazał producentom energii zaprzestanie dezinformacji na temat rosnących cen prądu. Podobną skargę może złożyć każdy przez stronę internetową uruchomioną przez Akcję Demokrację i Frank Bold.

Czytaj dalej Klienci spółek energetycznych zawiadamiają UOKiK

Eksperci: Prezes URE powinien przyjrzeć się gigantycznym zarobkom elektrowni

Analitycy Fundacji Instrat policzyli, że typowa polska elektrownia osiągnęła w grudniu 2021 r. marżę odpowiadającą 70% kosztów wytwarzania. Tylko w tym jednym miesiącu to aż 4 mld zł! Dzieje się to w czasie, gdy spółki energetyczne windują ceny za prąd, obwiniając jednocześnie UE za podwyżki. Instrat razem z prawnikami z Frank Bold poinformował o tym Urząd Regulacji Energetyki (URE), którego prezes ma narzędzia by wszcząć postępowanie w tej sprawie.

Czytaj dalej Eksperci: Prezes URE powinien przyjrzeć się gigantycznym zarobkom elektrowni

UOKiK zajmie się dezinformacją klientów przez TAURON

Frank Bold złożył do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez spółkę TAURON. Chodzi o rozsyłane przez TAURON w połowie stycznia wiadomości do klientów, które w opinii prawników Frank Bold dezinformowały klientów spółki co do przyczyn wzrostu ceny energii elektrycznej.

Czytaj dalej UOKiK zajmie się dezinformacją klientów przez TAURON